قوانین و مقررات

قوانین و مقررات استفاده از خدمات پارسیو

استفاده از وب سایت و مطالب آن در موارد زیر غیر مجاز و ممنوع است.
  • برای اهداف غیرقانونی
  • برای مجبور کردن دیگران به جهت مشارکت در امور غیرقانونی
  • برای نقص مقررات داخلی و بین‌المللی
  • برای نقص حقوق مالکیت فکری وبسایت و حقوق مالکیت فکری دیگران
  • برای تبعیض، سو استفاده، آسیب وارد کردن و توهین بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، قومیت، نژاد، سن، منشا ملی، یا ناتوانی جسمی
  • برای ارسال اطلاعات نادرست و گمراه کننده
  • برای آپلود یا انتقال ویروس‌ها و یا هر نوع دیگر از کدهای مخرب که بر عملکرد خدمات وب سایت تاثیر می‌گذارد
  • برای جمع‌آوری یا ردیابی اطلاعات شخصی دیگران و استفاده غیر مجاز از آن
  • برای هر هدف ناخوشایند یا غیراخلاقی
این حق برای ما محفوظ است که به دسترسی و استفاده شخص برای این قبیل موارد پایان دهیم.
ما این اختیار رو داریم که بنا به صلاحدید خود هر محتوایی را که غیرقانونی، تهاجمی، همراه با تهدید، مختل کننده حقوق دیگران و در تضاد با این شرایط و ضوابط باشد، ویرایش و یا حذف کنیم.
لطفا:
به دنبال عدالت باشید نه سو استفاده
اعتماد کنید و قابل اعتماد باشید.
باهم تجربه و تکرار کنید.
به دیگران نیکی کنید.